O firmie

Witamy na stronie firmy marzynski.com.pl

Jesteś›my firmą…, która zajmuje się™ szeroko rozumianym budownictwem od 1997 roku. Posiadamy wł‚asny park maszyn.

Zatrudniamy jedynie wyspecjalizowanych pracowników przez co przygotowani jesteś›my do prowadzenia wię™kszoś›ci robót w branży budowlanej.

Śšwiadczymy usł‚ugi budowlane zarówno jako generalny wykonawca jak i podwykonawca.

W firmę™ angażujemy cał‚e swoje dotychczasowe doś›wiadczenie, umieję™tnoś›ci i zdolnoś›ci. O naszym stosunku do firmy niech ś›wiadczy fakt, że udzieliliś›my jej wł‚asnego nazwiska...

Marek Marzyń„ski